Previous Page  2 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 12 Next Page
Page Background

SISUKORD

1.. Sissejuhatus

.................................................................

7

2.. Arenguhäired

................................................................

20

. Intellektuaalne mahajäämus

...........................................

21

. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire

. ........................................

31

. Tourette’i sündroom

.......................................................

43

. Arenguline koordinatsioonihäire

.....................................

50

. Keelehäire

......................................................................

58

. Kõnehäire

. .....................................................................

67

3.. Autismispektri häired

. .................................................

73

. Autism

............................................................................

75

. Aspergeri sündroom

.......................................................

84

4.. Spetsiifilised õpiraskused

...........................................

93

. Düsleksia

.......................................................................

94

. Düskalkuulia

. .................................................................

103

5.. Emotsionaalsed ja käitumishäired

..............................

111

. Ärevushäire

....................................................................

112

. Valikuline mutism

...........................................................

120

. Depressioon

...................................................................

128

. Tõrges-trotslik käitumine

................................................

136

. Käitumishäire

.................................................................

145

6.. Sensoorsed kahjustused

.............................................

153

. Kuulmiskahjustus

...........................................................

154

. Nägemiskahjustus

..........................................................

162

7.. Lisavaatluslehed

..........................................................

170

. Andekus

.........................................................................

171

. Ebaküpsus

.....................................................................

179

. Madal enesehinnang

......................................................

188

. Lapse väärkohtlemine

....................................................

196

8.. Tabelid sobiva vaatluslehe valimiseks

.......................

204

. Motivatsiooni- ja keskendumisraskused

.........................

205

. Emotsionaalsed ja käitumisraskused

. ............................

206

. Õpiraskused

...................................................................

207

. Suhtlusraskused

. ...........................................................

208