Previous Page  3 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 12 Next Page
Page Background

20

2.

ARENGUHÄIRED

Sissejuhatus

Arenguhäirete osas on kuus vaatluslehte:

• intellektuaalne mahajäämus;

• aktiivsus- ja tähelepanuhäire;

• Tourette’i sündroom;

• arenguline koordinatsioonihäire;

• keelehäire;

• kõnehäire.

Eostamine, rasedus, sünd ja areng on protsessid, mis ei kulge alati takistusteta,

ning seetõttu on arenguhäired üsna levinud.

Mõni häire saab vältimatult alguse juba eostamisprotsessis, näiteks geneeti­

liselt edasi kanduv Tourette’i sündroom või kromosoomihaigus Downi sündroom.

Põhjusteks võivad olla ka rasedusprobleemid, vastsündinuea infektsioonid, vigas­

tused, mürgistused või enneaegsus.

Enamik arenguhäireid klassifitseerub neuroloogiliste häirete valdkonda, mis

tähendab, et häire põhjus on ajus, kuna aju kontrollib kõiki elu aspekte. Rohkete

uuringute tulemused näitavad, kuidas ja miks tekivad ajustruktuuri või ajufunkt-

sioonide hälbed ning milline on nende seos konkreetse arenguhäirega. Näiteks on

tehtud mitu teaduslikku uuringut, mis vaatlevad neuroloogilisi erinevusi aktiivsus- ja

tähelepanuhäirega inimese aju ja selle häire all mittekannatava inimese aju vahel.

Paljude arenguhäirete puhul ei ole aga võimalik viidata konkreetsele tekke­

põhjusele ning ees seisab hulk teaduslikke uuringuid.