Previous Page  4 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 12 Next Page
Page Background

INTELLEKTUAALSE MAHAJÄÄMUSE VAATLUSLEHT

Koostanud Glynis Hannell, psühholoogiamagister

Lapse või nooruki nimi ............................................................. Vanus ..........

Kirjeldage lapse tugevaid külgi, häid iseloomujooni ja saavutusi.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Valige alljärgnevatest hinnangutest sobivaim.

0 – mitte kunagi

1 – mõnikord

2 – mõõdukalt

3 – tihti esinev

kerge

keskmine

raske

Varane arenguline mahajäämus

Õppis eakaaslastest hiljem rääkima.

......................................................

0 1 2 3

Arenes füüsiliselt eakaaslastest hiljem (õppis hiljem istuma, kõndima). 0 1 2 3

Õppis eakaaslastest hiljem tualetti kasutama.

........................................

0 1 2 3

Vajab rohkem abi kui eakaaslased

Vajab tavalisest rohkem abi isikliku hügieeniga toimetulekul.

. ...............

0 1 2 3

Vajab tavalisest rohkem täiskasvanu juhendamist igapäevategevustes.

0 1 2 3

Vajab tavalisest rohkem täiskasvanu juhendamist lihtsate ülesannete

puhul (näiteks voodi ülestegemine).

. ..................................................

0 1 2 3

Vajab tavalisest rohkem täiskasvanu tähelepanu enda ohutuse

tagamisel.

. ..........................................................................................

0 1 2 3

Vajab tavalisest rohkem täiskasvanu tähelepanu rahaga toimetulekul.

0 1 2 3

Vajab täiskasvanu juhendamist seksuaalse käitumise küsimustes.

. ......

0 1 2 3

Sotsiaalsed raskused

On raske eakaaslaste hulgast sõpru leida.

. ...........................................

0 1 2 3

Teda narritakse või kiusatakse.

..............................................................

0 1 2 3

On sotsiaalselt naiivne.

. .........................................................................

0 1 2 3

On teiste suhtes liiga kergeusklik ja kergesti mõjutatav.

........................

0 1 2 3

On kergesti manipuleeritav ja suunatav.

. ...............................................

0 1 2 3

Tegutseb impulsiivselt, ei taju piire, millal lõpetada või

tagasi tõmbuda.

..................................................................................

0 1 2 3

Sõlmib ebasobivaid sõprussuhteid.

........................................................

0 1 2 3

Peab tuttavaid inimesi sõpradeks.

..........................................................

0 1 2 3

Usub eakaaslastest hilisemas vanuses jõuluvanasse ja haldjatesse.

....

0 1 2 3

Intellektuaalse mahajäämuse vaatlusleht 1/3