Previous Page  5 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 12 Next Page
Page Background

Ebaküps mängu- ja puhkeaja käitumine

Mängib endast nooremate kaaslastega.

................................................

0 1 2 3

Huvitub nooremale vanusegrupile sobivatest mänguasjadest ja

tegevustest.

. ......................................................................................

0 1 2 3

Eakohased mänguasjad tekitavad ärevust ja pahameelt.

. ....................

0 1 2 3

Käitub rühmamängudes füüsiliselt mõtlematult või rumalalt.

.................

0 1 2 3

Kognitiivsete võimete tugev mahajäämus keskmisest

On sooritanud spetsialistide juhendamisel kognitiivsete võimete testi,

mis näitab kognitiivsete võimete vajakajäämist.

. ...............................

0 1 2 3

Muud hälbed või raskused

Keel ja kõne on eakaaslastega võrreldes vähe arenenud.

....................

0 1 2 3

On füüsiliselt kohmakas.

. ......................................................................

0 1 2 3

Tuleb ette raskusi teistes valdkondades (nägemis- või kuulmispuue).

....

0 1 2 3

Käitumisraskused

On rühmatöödes rahutu ja tähelepanematu.

.........................................

0 1 2 3

Väldib koolitööd.

....................................................................................

0 1 2 3

Loodab liiga palju kaaslaste abile.

. .......................................................

0 1 2 3

Vajab pidevalt õpetaja tähelepanu.

. ......................................................

0 1 2 3

Satub ülesannet kuuldes ärevusse või ei soovi kaasa töötada.

............

0 1 2 3

Ei küsi abi (ei taju oma eksimusi).

. .......................................................

0 1 2 3

Õpiraskused

Areneb eakaaslastega võrreldes äärmiselt aeglaselt.

. .........................

0 1 2 3

On ebapiisaval tasemel kõikides (või peaaegu kõikides)

õppekava valdkondades.

. ..................................................................

0 1 2 3

Vajab teksti jaotamist lühikesteks lõikudeks.

.........................................

0 1 2 3

Vajab pidevat kordamist, et uut oskust omandada.

...............................

0 1 2 3

Vajab konkreetset ja praktilist õppimist.

. ...............................................

0 1 2 3

Vajab üksikasjalikke ja üheselt mõistetavaid selgitusi.

..........................

0 1 2 3

Mõistab teksti vaevaliselt, kuigi suudab sõnu kokku lugeda.

. ...............

0 1 2 3

Abstraktsed mõisted on keerulised.

. .....................................................

0 1 2 3

Joonistab ja kirjutab halvemini kui eakaaslased.

...................................

0 1 2 3

Tuntav pingutus ei taga oodatud tulemust.

. ..........................................

0 1 2 3

Näib aja möödudes aina enam üldisest tasemest maha jäävat.

...........

0 1 2 3

Perekond

Pereliikmetel või teistel sugulastel on/oli õpiraskusi.

ei

jah

ei tea

Intellektuaalse mahajäämuse vaatlusleht 2/3