Previous Page  6 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 12 Next Page
Page Background

Lisaküsimused last või noorukit iseloomustavaks aruteluks (soovituslik)

Mis köidab last või noorukit kõige rohkem?

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

Mis teeb lapsele või noorukile kõige rohkem muret või põhjustab meelehärmi?

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

Mis eesmärke soovib laps või nooruk saavutada?

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

Mis paneb vanema(d) kõige rohkem muretsema?

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

Mis eesmärke peaks laps või nooruk vanemate meelest saavutama?

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

Mis paneb õpetaja kõige rohkem muretsema?

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

Mis eesmärgid on õpetaja arvates lapsele või noorukile jõukohased?

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

Kuidas aidata lapsel või noorukil tugevaid külgi arendada?

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

Mis abinõud võiks tarvitusele võtta, et jõudsamalt eesmärkide poole liikuda?

Kuidas edasijõudmist hinnata?

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

Vaatluslehe täitis ............................................................. Kuupäev ................

Intellektuaalse mahajäämuse vaatlusleht 3/3