Previous Page  7 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 12 Next Page
Page Background

24

Arenguhäired

Vaatluslehe kasutamine

Käesolev vaatlusleht on mõeldud intellektuaalse mahajäämuse tuvastamiseks. Tuleb

aga meeles pidada, et paljudel häiretel on sarnaseid jooni ning vaatlustulemustel

võib olla mitu selgitust. Diagnoosi ametlikuks kinnitamiseks on kindlasti vaja spetsia­

listidepoolseid uuringuid.

Intellektuaalset mahajäämust iseloomustavad jooned

Intellektuaalne mahajäämus on neuroloogiline arenguhäire. Selle häirega õpilasel on

raskendatud mõttetegevus, probleemide lahendamine, planeerimine, nii akadeemiline

kui ka kogemustel põhinev õppimine. Sellega kaasnevad raskused igapäevatege­

vustega toimetulekul, sotsiaalses suhtluses ja enese eest hoolitsedes. Intellektuaalse

mahajäämusega lapsed ja noorukid vajavad eakaaslastest enam tuge nii õppimisel

kui ka igapäevaeluga toimetulekul.

Rahvusvahelisel tasandil kirjeldatakse intellektuaalset mahajäämust mitmel viisil.

Laialdaselt on kasutusel „vaimne puue“, samuti „õpiraskused“, „kognitiivne häire“,

„kognitiivne puue“ ja „intellektuaalne arenguhäire“.*

Intellektuaalse mahajäämuse põhjused

Intellektuaalsel mahajäämusel võib olla mitu põhjust. Kromosoomianomaaliad, nagu

Downi sündroom, fragiilse X-i sündroom (Martin Belli sündroom) ja teised kromo-

soomihaigused, on saanud alguse eostamishetkel.

Rasedusprobleemide hulka kuuluvad alkoholi või narkootikumide tarbimisest

tekkinud mürgistused (näiteks ema alkoholitarbimise tagajärjel võib tekkida fetaalne

alkoholisündroom). Lapse arengut mõjutavad ka infektsioonid, rasedustoksikoos,

platsentapuudulikkus ja ema teised tervisehädad raseduse ajal.

Enneaegne sünnitus, liiga madal sünnikaal, viirused (näiteks teise tüübi

herpes

simplex

), sünnitraumad on samuti intellektuaalse mahajäämuse kõrgete riskitegurite

hulgas.

Pärast sündi võivad intellektuaalset mahajäämust põhjustada peavigastused,

meningiit, ajukasvajad, kokkupuude mürkidega (näiteks plii), äärmine alatoitumus jne.

Kuigi eelnevalt on loetletud hulk olukordi, mis võivad intellektuaalset mahajäämust

põhjustada, on paljudel juhtudel põhjus siiski teadmata.

* RHK-10-s vastab määratlus „vaimne mahajäämus“ diagnoosile „vaimne alaareng“.