Previous Page  8 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 12 Next Page
Page Background

25

Arenguhäired

Diferentsiaaldiagnoos: sarnaste tunnustega häired ja eripärad

Keelehäire

Väikeste laste puhul, eriti nendel, kellel on diagnoositud mõõdukas või tõsine keele-

häire, võib kaasneda ka intellektuaalne mahajäämus. Selge vahe on aga intellek-

tuaalse mahajäämuse tõttu üldise arenguhäire diagnoosi saanud laste ning nende

laste ja noorukite vahel, kellel on ainult kõnepeetus või keelehäire, kuid muidu on

nende areng eakohane.

Autismispektri häire

Sagedasti kaasneb intellektuaalse mahajäämusega ka autismispektri häire.

Märkimisväärsel protsendil lastest ja noorukitest on mõlemad diagnoosid. Kliiniliselt

on keerukas täpselt eristada, mis neist kahest tõsisest arenguhäirest avaldab lapsele

või noorukile rohkem mõju.

Kaasnevad häired või raskused

Intellektuaalne mahajäämus + liitpuuded

Intellektuaalse mahajäämusega kaasnevad sageli teised tõsised häired, nagu

nägemis- või kuulmispuue, tserebraalparalüüs, autismispektri häire, aktiivsus- ja

tähelepanuhäire, epilepsia jne.

Intellektuaalne mahajäämus + autism

Tõsise autismi puhul kaasneb väga tõenäoliselt intellektuaalne mahajäämus, ent

enamikul intellektipuudega lastel ei pruugi olla autismispektri häiret.

Intellektuaalne mahajäämus + aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH)

Paljudel intellektuaalse puudega inimestel on probleeme keskendumise ja impulsiivse

käitumisega ning neil on diagnoositud aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH). Kahe

häire vahele on keerukas piiri tõmmata ja see nõuab täpseid diagnostilisi kriteeriume.

Intellektuaalne mahajäämus + käitumishäire

Intellektuaalne mahajäämus võib kaasneda käitumishäirega, nagu käitumishäire (koos

intellektipuudega). Intellektuaalne mahajäämus võib olla käitumishäiret võimendav

faktor. Võimetus mõista käsklusi, raskused olukordade hindamisel ning pärsitud

vastused võivad viia kohatu ja mõnikord ka lubamatu käitumiseni.