Previous Page  9 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 12 Next Page
Page Background

26

Arenguhäired

Intellektuaalne mahajäämus + emotsionaalsed häired

Intellektuaalne mahajäämus võib põhjustada märkimisväärseid raskusi igapäeva­

elus, nagu võimetus sotsiaalselt sulanduda või edasijõudmatus koolis, mis oma­

korda võivad põhjustada lisastressi. Ärevust on sagedasti seostatud intellektuaalse

mahajäämusega, kuid depressioon, ärevus ja teised emotsionaalsed häired võivad

ilmneda intellektipuudega paralleelselt, üks seisund ei pea tingimata olema teise

põhjuseks.

Intellektuaalne mahajäämus + väärkohtlemine

Sageli kaasnevad intellektuaalse mahajäämusega naiivsus ja ebaküpsus, lisaks

puudulikud sotsiaalsed probleemilahendusoskused, mis viib omakorda haavatavuse

ja märkimisväärselt kõrge riskini saada seksuaalse, kehalise või emotsionaalse

väärkohtlemise osaliseks.

Intellektuaalne mahajäämus + ebaküpsus

Üks intellektuaalse mahajäämuse diagnostiline kriteerium on puudulik eakohane isik­

lik toimetulek ja sotsiaalne sulanduvus. Kuna tegemist võib olla ka vajakajäämisega

üldises arengus, on selliste laste ja noorukite intellektuaalne areng, mängueelistused,

sotsiaalsed ja olukordade hindamise oskused ning enesedistsipliin tasemel, mis on

tihti omane ea poolest märkimisväärselt noorematele.

Spetsialistid, kelle poole pöörduda

Õpetajad

Õpetajatel ja teistel koolis töötavatel spetsialistidel on esmane roll intellektuaalse

mahajäämusega lapse või nooruki toetamisel.

Psühholoogid

Psühholoogid tegelevad intellektuaalsete võimete hindamise ja toimetuleku kohan-

damisega. Samuti pakuvad nad tuge emotsionaalsete või käitumuslike häirete korral,

mis võivad avalduda koos intellektuaalse mahajäämusega või tekkida selle tagajärjel.

Logopeedid

Logopeedid abistavad intellektipuudega lapsi või noorukeid kõne- ja keelehäirete

korral.

Tegevusjuhendajad ja füsioterapeudid

Tegevusjuhendajaid või füsioterapeute võib kaasata üldisesse teraapiaprotsessi.