Keeleõpe firmadele

Keeltekool Studium omab pikaajalist kogemust asutusesisese keelekoolituse läbiviimisel. Vastavalt tellija soovile õpetame nii üldkeelt kui ka erialase kallakuga kursusi. Eeltööna testitakse koolitatavate keeletaset, et moodustuks ühtlaste eelteadmistega õppijate grupid.
 
Koos tellijaga koostatakse asutuse soove arvestades sobiv koolituskava ja õpetaja viib läbi ühe proovitunni. Kursuse lõppedes annab õpetaja ülevaate kursuse käigust nii asutuse vastavale töötajale kui ka keeltekooli koolitusjuhile. Soovi korral testitakse õppureid ka õppetöö lõppedes.
 
Kursusel osalejatele väljastatakse tunnistused.
 
Õppetöö võib toimuda nii tellija töökohas, kui ka keeltekooli mugavates  õppeklassides Riia t 15B.
 
Palun võtke meiega ühendust.