I Love English 1 Student's Book

Õpik 3. klassile
Ülle Kurm
õpik 3. klassile, 2011
ISBN: 978-9949-436-89-7
144 lk
värviline; pehme köide; 20 x 26 cm
illustreerinud Marja-Liisa Plats, Elina Sildre, Joonas Sildre, Vilve Vadi
hind 12.10 €

Uus õpik koolidele, kus inglise keele õpinguid alustatakse 2. või 3. klassis. Õpik algab suulise eelkursusega, kus rohkete piltide, rütmisalmide ja tegevuste baasil omandatakse inglise keele hääldusalused ja õpitakse selgeks hääldusmärgid. Suulisele eelkursusele järgnevad õppetükid lühikeste dialoogide, fraasivahetuste ja tekstidega, mida rikastavad mängulised tegevused, rütmisalmid, riimid ning laulud ja värvikad illustratsioonid. Õpiku lõpus on fotodel baseeruvad tekstid ameerika tüdruku Ani elust ja tegemistest ning eesti poisi Henriku reisist Londonisse, jõulunäidend ning valik laule ja riime. Lisaks käepäraselt kujundatud õppetükkide sõnavara ning tähestikujärgne sõnastik. Õpik on koostatud lähtudes kommunikatiivse keeleõppe alustest, milles keelekasutus toetab suhtlemist.

I Love English 1 Workbook

Töövihik
Ülle Kurm ja Ene Soolepp
töövihik 3. klassile, 2011
ISBN: 978-9949-436-90-3
72 lk
kahe värviga; klamberköide; 20 x 26 cm
illustreerinud Vilve Vadi
hind 6.70 €

Töövihikus, mis kuulub 2011. a ilmuva I Love English 1 õpiku juurde, on rohkesti sõnavara-, esmase keelestruktuuri- ja mõtestatud ärakirjaharjutusi. Piltidel põhinevad fraasivahetused, ristsõnad, joonistamis-, värvimis- ja nuputamisülesanded muudavad õppimise lõbusaks ning toetavad mõtlemist. Olulisel kohal on harjutused, mis õpetavad ja arendavad oskusi tööks sõnaraamatuga. Töövihikus on kuulamisharjutused nii häälikute eristamiseks kui ka teksti sisust arusaamise kontrolliks. Töövihiku lõpus on õppimise käigus esinenud grammatiliste lühivormide tabel.

I Love English 1 CD

CD
Ülle Kurm
CD 3. klassile, 2011
ilmunud 2011
ISBN: 978-9949-436-92-7
komplektis 2 CD'd
hind 14.50 €
CD-del on I Love English 1 õpiku ja töövihiku kuulamistekstid. Lõbusaid rütmisalme, laule ja tekste esitavad inglise keelt emakeelena kõnelevad lapsed ja täiskasvanud. Rütmisalmid on muusikaliselt kujundanud Toomas Lunge.

I Love English Tests 1

ILE 1 Tests
Ene Soolepp
kontrolltööd 3. klassile, 2011
ISBN 978-9949-506-99-6
60 lk
ühevärvitrükk; klamberköide; perfo seljas; 21 x 29,7 cm
hind 3.50 €
Kontrolltööd 30 lehel, iga õppeühiku kohta kaks varianti.
Uus trükk kaante vahel rebitavate lehtedega.

I Love English 1 Teacher's Book

Õpetajaraamat
Ülle Kurm ja Ene Soolepp
õpetajaraamat ja kokkuvõtvad kontrolltööd 3. klassile, 2011
ISBN: 978-9985-9431-9-9
64 lk
ühevärvitrükk; klamberköide; 21 x 29,7 cm
hind: 9 €
Õpetajaraamatus on helikirjad ja keerukamate harjutuste lahendused; koopiatena kasutamiseks tõlkelaused, kokkuvõtvad kontrolltööd ning täiendavate tegevuste töölehed, mis kinnistavad õpitud keelendeid suhtlemises.

I Love English 1 Teacher's Flashcards

Piltkaardid õpetajale
Ülle Kurm
piltkaardid 3. klassi õpetajale, 2011
120 piltkaarti
värviline; 12 x 16 cm
hind 11.50 €
Piltkaardid suulise eelkursuse läbiviimiseks õpetajale. Kaartide abil saab õpetaja visualiseerida sõnade õppimist ning viia läbi erinevaid tegevusi.

I Love English 1 Student's Flashcards

Piltkaardid õpilasele
Ülle Kurm
piltkaardid 3. klassi õpilasele, 2011
76 piltkaarti
värviline; 6 x 8 cm
hind 5 €
Kaartidel on suulise eelkursuse pildid, mis kasutatuna koos õpetajaraamatus esinevate paljundamiseks mõeldud häälikumärkide- ja sõnakaartidega annavad rohkesti võimalusi mängudeks. Värvilised piltkaardid arendavad õpilastes seoste loomist, kuulmis- ja nägemismälu ning annavad täiendavaid võimalusi sõnade õppimiseks tegevuste kaudu.

Suuline eelkursus

Õpik 7. klassile
Ülle Kurm
2016
ISBN: 978-9949-506-51-4
28 lk
värviline; pehme köide; 20 x 26 cm
illustreerinud Elina ja Joonas Sildre, Marja-Liisa Plats
hind: 5.60 €
 
Õpiku I Love English 1  suulise eelkursuse osa eraldi väljaandena on sobiv kasutamiseks inglise keele õppimiseks 1. või 2. klassis. Õpetamist aitab tõhusamaks ja lõbusamaks muuta paberväljaande kasutamine koos digiversiooni ja käpiknukuga. Kui 3. klassis jätkatakse inglise keele õpinguid terve õppekomplektiga I Love English 1, on enne esimese õppetüki juurde asumist lihtne suuline eelkursus üle korrata ning jätkata kõikide osaoskuste õpetamisega.

Suuline eelkursus - iPad äpp

äpp
Ülle Kurm
iPad - tahvelarvuti äpp
ilmunud 2014
hind 5.49 €

iTunes


facebook
 
äpp äpp äpp äpp
"Suuline eelkursus" on I Love English 1 õppekomplekti suulise eelkursuse digiversioon. Sobib kasutamiseks nii koolitunnis kui ka kodus. Tutvutakse häälikute ja sõnadega, õpitakse ära hääldusmärgid, harjutatakse dialooge ja rütmisalme. Puudutusel kõlav hääldus muudab õppimise mõnusalt kaasaegseks. Videod rütmisalmide esitustega annavad õpetajatele ja vanematele ideid lõbusateks liikumisseadeteks.

 

Suuline eelkursus - Android äpp

Android äpp
Ülle Kurm
äpp Android tahvelarvutile
ilmunud 2015
hind 5.99 €

Toodet on võimalik osta Google Play poest.

Get it on Google Play
 
android äpp android äpp android äpp android äpp
"Suuline eelkursus" on I Love English 1 õppekomplekti suulise eelkursuse digiversioon. Sobib kasutamiseks nii koolitunnis kui ka kodus. Tutvutakse häälikute ja sõnadega, õpitakse ära hääldusmärgid, harjutatakse dialooge ja rütmisalme. Puudutusel kõlav hääldus muudab õppimise mõnusalt kaasaegseks. Videod rütmisalmide esitustega annavad õpetajatele ja vanematele ideid lõbusateks liikumisseadeteks.