I Love English 1 Student's Flashcards

Piltkaardid õpilasele
Ülle Kurm
piltkaardid 3. klassi õpilasele, 2011
76 piltkaarti
värviline; 6 x 8 cm
hind 5 €
Kaartidel on suulise eelkursuse pildid, mis kasutatuna koos õpetajaraamatus esinevate paljundamiseks mõeldud häälikumärkide- ja sõnakaartidega annavad rohkesti võimalusi mängudeks. Värvilised piltkaardid arendavad õpilastes seoste loomist, kuulmis- ja nägemismälu ning annavad täiendavaid võimalusi sõnade õppimiseks tegevuste kaudu.