I Love English 2 Student's Book

Õpik 4. klassile
Ülle Kurm ja Ene Soolepp
õpik 4. klassile, 2012
ISBN: 978-9949-506-00-2
172 lk
värviline; pehme köide; 20 x 26 cm
illustreerinud Marja-Liisa Plats, Elina Sildre, Joonas Sildre
hind: 12.40 €

Uus õpik 4. klassile, mis on järjeks 2011. a ilmunud õpikule I Love English 1. Õpik on koostatud lähtudes kommunikatiivse keeleõppe alustest. Rohkete fraasivahetuste, dialoogide, lugemispalade ja kuulamisülesannete baasil arendatakse tasakaalustatult kõiki osaoskusi. Rohked pilkuköitvad illustratsioonid toetavad või on aluseks tegevustele ning aitavad õpitut mõista ning meelde jätta. Õpikus on 20 õppeühikut, millest iga viienda lõpus on ülesanded ja tegevused varemõpitu kordamiseks. Iga õppeühiku alguses on muusikaline rütmisalm, mille käigus harjutatakse tarvilikke suhtlemisfraase või grammatilisi struktuure.
Õpiku lõpus on õppetükkide sõnavara ja tähestikuline sõnastik.

I Love English 2 Workbook

Töövihik 4. klassile
Ülle Kurm ja Ene Soolepp
töövihik 4. klassile, 2012
ISBN: 978-9949-506-02-6
128 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 20 x 26 cm
illustreerinud Vilve Vadi
hind: 7.30 €

Töövihikus, mis kuulub 2012. a ilmunud I Love English 2 õpiku juurde, on rohkesti sõnavara-, keelestruktuuri- ja mõtestatud kirjutamisharjutusi. Piltidel põhinevad fraasivahetused, nuputamisülesanded ning ristsõnad muudavad õppimise mänguliseks ja lõbusaks. Töövihikus on kuulamisülesanded nii häälikute eristamiseks kui ka teksti sisu kontrolliks. Paljudes harjutustes on tegevused integreeritud. Igas viiendas õppeühikus on kokkuvõte õpitud grammatikast ning harjutused kordamiseks.

I Love English 2 CD

CD 4. klassile
Ülle Kurm ja Ene Soolepp
CD 4. klassile, 2012
ISBN: 978-9949-506-01-9
komplektis 2 CD'd
hind: 14.50 €

CD-del on I Love English 2 õpiku ja töövihiku kuulamistekstid. Lõbusaid rütmisalme, dialooge ja tekste esitavad briti inglise keelt emakeelena kõnelevad lapsed ja täiskasvanud. Rütmisalmid on muusikaliselt kujundanud Silver Lepaste ja Toomas Lunge.

I Love English 2 Tests

Kontrolltööd 4. klassile
Ene Soolepp ja Ülle Kurm
kontrolltööd 4. klassile, 2012
ISBN 978-9916-629-00-0
80 lk
ühevärvitrükk; klamberköide; perfo seljas; 21 x 29,7 cm
hind: 4.10 €

Kontrolltööd 40 lehel, iga õppeühiku kohta kaks varianti.
Uus trükk kaante vahel rebitavate lehtedega.

I Love English 2 Teacher's Book. Tests

Õpetajaraamat 4. klassile
Ülle Kurm ja Ene Soolepp
õpetajaraamat 4. klassile, 2012
ISBN: 978-9949-506-03-3
56 lk
ühevärvitrükk; klamberköide; 21 x 29,7 cm
hind: 9 €
Õpetajaraamatus on helikirjad, harjutuste ja kontrolltööde lahendused, paljundamiseks mõeldud kokkuvõtvad kontolltööd (4 tk) ja koopiatena kasutatavad töölehed ning mängud, mis võimaldavad harjutada ja kinnistada õpitut.