I Love English 7 Student's Book

Õpik
Ülle Kurm, Ene Soolepp, Nicola Fyfe
õpik 9. klassile, 2010
ISBN: 978-9949-436-74-3
192 lk
värviline; pehme köide; 16,5 x 23,5 cm
Hind: 10.40 €

2010. a ilmunud inglise keele õpik 9. klassile sisaldab 80% uut materjali. Õpikus on 20 õppeühikut, lisamaterjale, õppetükkide- sõnavara ja tähestikuline sõnastik, lisaks mitmesõnalised tegusõnad ning lühend- ja ajavormid tabelitena. Õpik toetab iseseisvate õpioskuste arendamist, selles on rohkesti suhtlus- ja struktuuriülevaateid ning lugusid kaasaja aktuaalsetel ning teismelisi huvitavatel teemadel.
Õpiku erinevate teemade juures on ülesanded Eesti kohta, eraldi teemana Eesti loodus. Õpiku lõpus olev värvikas pildikogu koos suunavate küsimustega ning erinevaid osaoskusi arendavad eksamistiilis ülesanded võimaldavad hea ettevalmistuse põhikooli riiklikuks eksamiks. Rohked dialoogid on aluseks rollimängudele ja rääkimisharjutustele. Õpik on kooskõlas Euroopa keeleõppe raamdokumendi vastava taseme nõuete ning põhikooli õppekavaga.

I Love English 7 Workbook

Töövihik
Ülle Kurm, Ene Soolepp, Nicola Fyfe
töövihik 9. klassile, 2010
ISBN: 978-9949-436-75-0
132 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 16,5 x 23,5 cm
Hind: 5.40 €

Töövihik kuulub 2010. a ilmunud I Love English 7 õpiku juurde. Töövihiku harjutused haakuvad tihedalt õpikus esineva sõnavara- ning keelestruktuuri käsitlusega, selles olevad harjutused on kompaktsed ning eeldavad pikemate kirjalike tööde vormistamist eraldi vihikusse. Uuendatud töövihikus on rohkesti sõnavara- ja keelekasutusharjutusi ning erineva asetusega kirjutamisülesandeid. Töövihikus on keelekasutuse ülevaated, ebareeglipärased tegusõnad ja ajavormid tabelitena.

I Love English 7 Workbook (lihtsustatud)

Lihtsustatud töövihik
Ülle Kurm, Ene Soolepp, Nicola Fyfe, Tiina Tuuling
lihtsustatud töövihik 9. klassile, 2010
ISBN: 978-9949-436-76-7
112 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 16,5 x 23,5 cm
Hind: 5.40 €

Lihtsustatud töövihikus on harjutused lühemad ja lihtsama sõnastuse-, arvukamate näidete,ja tugisõnadega ning lehekülje all antud tõlgetega. Kuna harjutuste asetus on tavatöövihiku lehekülgedega sama, on võimalik kahe erineva töövihiku kasutamine klassis samaaegselt.

I Love English 7 CD

CD
Ülle Kurm, Ene Soolepp, Nicola Fyfe
CD 9. klassile, 2010
ISBN: 978-9949-436-78-1
Hind: 12.75 €

CD-l on õpiku, töövihiku ja kontrolltööde kuulamistekstid.

I Love English 7 Teacher's Book

Õpetajaraamat
Ülle Kurm, Ene Soolepp, Nicola Fyfe
õpetajaraamat 9. klassile, 2010
ISBN: 978-9949-436-77-4
68 lk
ühevärvitrükk; klamberköide; 16,5 x 23,5 cm
Hind: 7 €

Õpetajaraamatus on helikirjad, keerukamate harjutuste ja kontrolltööde lahendused. Raamatu viimases osas on koopiatena kasutatavad täiendavate tegevuste töölehed ja rollikaardid, mis võimaldavad harjutamist suuliseks eksamiks.

I Love English 7 Tests

Kontrolltööd
Ene Soolepp
kontrolltööd 9. klassile, 2010
32 lk
ühevärvitrükk; 16,5 x 23,5 cm
Hind: 2.60 €

Kontrolltööd 16 lehel, iga põhiõppeühiku kohta üks kontrolltöö. Kontrolltöödes esinevad kuulamistekstid on salvestatud I Love English 7 CD-le.