I Love English 7 Workbook

  • Prindi
Töövihik
Ülle Kurm, Ene Soolepp, Nicola Fyfe
töövihik 9. klassile, 2010
ISBN: 978-9949-436-75-0
132 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 16,5 x 23,5 cm
Hind: 5.40 €

Töövihik kuulub 2010. a ilmunud I Love English 7 õpiku juurde. Töövihiku harjutused haakuvad tihedalt õpikus esineva sõnavara- ning keelestruktuuri käsitlusega, selles olevad harjutused on kompaktsed ning eeldavad pikemate kirjalike tööde vormistamist eraldi vihikusse. Uuendatud töövihikus on rohkesti sõnavara- ja keelekasutusharjutusi ning erineva asetusega kirjutamisülesandeid. Töövihikus on keelekasutuse ülevaated, ebareeglipärased tegusõnad ja ajavormid tabelitena.