Lauamäng Learn The English Tenses

Learn The English Tenses
koostanud Ene Soolepp
värviline; alus 42 x 30 cm
hind: 9.50 €
Learn The English Tenses Learn The English Tenses

Lauamäng põhikooli vanema astme õpilastele inglise keele ajavormide kordamiseks ja kinnistamiseks. Komplektis on mängualus (A3 formaadis) ja kolme värvi lausekaardid (3 x 48 kaarti), mis tulevad jaotada õigetesse. Iga ajavormi kohta 12 erinevat lauset.
Mängu uues variandis on kõiklaused asendatud uutega ning lisatud ajavormid present perfect continuous, past perfect continuous ja future perfect continuous.