I Love English 7 Student's Book

Õpik 9. klassile
Ülle Kurm ja Ene Soolepp
õpik 9. klassile, 2018
ISBN: 978-9949-506-69-9
184 lk
värviline; pehme köide; 20 x 26 cm
illustreerinud Elina ja Joonas Sildre
hind: 13.20 €
 

Uus õpik 9. klassile on järjeks 2017. aastal ilmunud 8. klassi õpikule. Õpiku kirjutamisel on järgitud põhikooli riikliku õppekava nõudeid. Õpikus arendatakse kõiki osaoskusi, sõnavara ning harjutatakse keelestruktuure. Lugemistekstidena kasutatakse originaalautorite loomingut ning ajaleheartikleid. Grammatikaülesanded on funktsionaalsed. Dialoogid, paaris- ja grupitööd annavad võimaluse ingliskeelseks suhtlemiseks. Õpiku ülesannete baasil on lihtne valmistuda põhikooli lõpueksamiks. Õpiku lõpus on aegade tabel, õppe­tükkide sõnavara ja tähestikuline sõnastik.
Kirjastus vabandab Ukraina riigipiiri vale asukoha ja riigi nime ebakorrektsuse pärast (õpikus lk 99). Parandatud lk SIIN

I Love English 7 Workbook

Töövihik 9. klassile
Ülle Kurm ja Ene Soolepp
töövihik 9. klassile, 2018
ISBN: 978-9949-506-70-5
136 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 20 x 26 cm
illustreerinud Elina ja Joonas Sildre
hind: 7.80 €
 

Töövihikus, mis kuulub uue õpiku I Love English 7 juurde, on rohkesti sõnavara-, grammatika- ja kirjutamisharjutusi. Kuulamisharjutused on mitmejärgulised ning arenevad edasi kirjutamis- või suhtlemisülesanneteks. Töövihiku harjutused aitavad valmistuda põhikooli eksamiks.

I Love English 7 CD

CD 9. klassile
Ülle Kurm ja Ene Soolepp
CD 9. klassile, 2018
ISBN: 978-9949-506-71-2
komplektis 2 CD'd
hind: 14.50 €
 

CD-del on I Love English 7 õpiku, töövihiku ja kontrolltööde kuulamistekstid. Tekste ja dialooge esitavad briti inglise keelt emakeelena kõnelevad lapsed ja täiskasvanud.

I Love English 7 Tests

Kontrolltööd 9. klassile
Ülle Kurm ja Ene Soolepp
kontrolltööd 9. klassile, 2018
20 lehte / 40 lk
ühevärvitrükk; 21 x 29,7 cm
hind: 3.80 €
 

Kontrolltööd 20 lehel, iga õppetüki kohta kaks varianti. Iga viies kontrolltöö on eelmises neljas õppetükis esinenud materjali kinnistav.

I Love English 7 Teacher's Book

Õpetajaraamat 9. klassile
Ülle Kurm ja Ene Soolepp
õpetajaraamat 9. klassile, 2018
ISBN: 978-9949-506-72-9
52 lk
ühevärvitrükk; klamberköide; 21 x 29,7 cm
hind: 9 €
 

Õpetajaraamatus on õpiku ja töövihiku keerukamate harjutuste ja kontrolltööde lahendused ning CD-del olevate salvestuste tekstid.