Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus
koostanud Ene Kulderknup
2009
ISBN: 978-9949-436-44-6
64 lk
kahevärvitrükk; pehme köide; 21 x 29,7 cm
hind: 7 €
 
 
 
Ülevaade uuendatud riiklikust õppekavast, koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, üldõpetuslikud põhimõtted lasteaiatöös, töö lastevanematega, liitrühm lasteaias, erinevad keele- ja kultuurirühmad lasteaias

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad
koostanud Ene Kulderknup
2009
ISBN: 978-9949-436-45-3
116 lk
kahevärvitrükk; pehme köide; 21 x 29,7 cm
hind: 12 €  LAOST OTSAS
 
 
Seitsme valdkonna (keel ja kõne, matemaatika, liikumine, muusika jne) õppesisu ja eeldatavad tulemused.

Üldoskuste areng koolieelses eas

Üldoskuste areng koolieelses eas
koostanud Ene Kulderknup
2009
ISBN: 978-9949-436-46-0
64 lk
kahevärvitrükk; pehme köide; 21 x 29,7 cm
hind: 7 €
 
 
 
Lapse üldoskuste (tunnetus-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused) areng 2-7-eluaastatel, mängu tähtsus lapse arengus, mängu liigid ja mängu juhendamine.

Lapse arengu hindamine ja toetamine

Lapse arengu hindamine ja toetamine
koostanud Ene Kulderknup
2009
ISBN: 978-9949-436-47-7
72 lk
kahevärvitrükk; pehme köide; 21 x 29,7 cm
hind: 8 €
 
 
Kuidas hinnata lapse arengut, kuidas toetada erivajadusega last koolieelses lasteasutuses.