Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus
koostanud Ene Kulderknup
2009
ISBN: 978-9949-436-44-6
64 lk
kahevärvitrükk; pehme köide; 21 x 29,7 cm
hind: 7 €
 
 
 
Ülevaade uuendatud riiklikust õppekavast, koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, üldõpetuslikud põhimõtted lasteaiatöös, töö lastevanematega, liitrühm lasteaias, erinevad keele- ja kultuurirühmad lasteaias