Üldoskuste areng koolieelses eas

Üldoskuste areng koolieelses eas
koostanud Ene Kulderknup
2009
ISBN: 978-9949-436-46-0
64 lk
kahevärvitrükk; pehme köide; 21 x 29,7 cm
hind: 7 €
 
 
 
Lapse üldoskuste (tunnetus-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused) areng 2-7-eluaastatel, mängu tähtsus lapse arengus, mängu liigid ja mängu juhendamine.