Komplekt: Kas tõesti imed juhtuvad? Kas tõesti loomad räägivad?

Komplekt Kas tõesti loomad räägivad?
Kas tõesti imed juhtuvad?
Kas 
tõesti loomad räägivad?
Kaja Plado, Krista Sunts
2015
hind: 16 €
 
Komplekt sisaldab kahte tööraamatut – Kas tõesti imed juhtuvad? ning Kas tõeti loomad räägivad?

Tähestiku komplekt

Tähestiku komplekt
Tähestiku komplekt
2 plakatit
kolm komplekti seinakaarte
hind: 25 €
 
Eesti keele tähestik koos võõrtähtedega.
Komplektis 2 plakatit (trüki- ja kirjatähed) ning 3 komplekti seinakaarte.

Tähestik A-st Y-ni. Plakatid

Väikesed kirjatähed
Plakatid
Tähestik A-st Y-ni
2 plakatit (trüki- ja kirjatähed)
värviline; 42 x 59 cm; volditud
hind: 8 €
 
Eesti keele tähestik koos võõrtähtedega.
Komplektis 2 plakatit (trüki- ja kirjatähed).

Trükitähed

Väikesed kirjatähed
Tähestiku seinakaardid.
TRÜKITÄHED
32 kaarti
15 x 21 cm
värviline
hind: 7 €
 
Komplektis 32 kaarti.

Suured kirjatäehd

Väikesed kirjatähed
Tähestiku seinakaardid.
SUURED KIRJATÄHED
32 kaarti
15 x 21 cm
ühevärviline
hind: 7 €
 
Komplektis 32 kaarti.

Väikesed kirjatähed

Väikesed kirjatähed
Tähestiku seinakaardid.
VÄIKESED KIRJATÄHED
32 kaarti
15 x 21 cm
ühevärviline
hind: 7 €
 
Komplektis 32 kaarti.

Tähesellid

Tähesellid
Vilve-Aavik Vadi, Tiina Helekivi
Tähesellid
2019
ISBN: 978-9949-506-82-8
68 lk
kahevärvitrükk; pehmeköide; 21 x 29,7 cm
illustreerinud Vilve-Aavik Vadi
hind: 6.20 €
 
Lõbusate salmide ja vahvate tähtedega kirjutamis-ja nuputamisülesandeid pakkuv töövihik eelkooliealistele lastele.

lauamäng HÄÄLI ja MÕISTATA

Hääli ja mõistata
koostanud Annika Kaziu
ilmunud 2019
Õppemäng 5-7-aastastele lastele
Komplektis on A3 formaadis mängualus
ja kaks komplekti (pildid, mõistatused) mängukaarte
Värviline; pakendatud kilesse
hind: 8.70 €


Õppemäng 5-7-aastastele lastele häälimisoskuse arendamiseks ning loodus- ja keskkonnateadmiste kinnistamiseks. Mängule lisavad põnevust loodusteemalised mõistatused ning küsimused.

Jutustades jutustama

Jutustades jutustama
Merit Hallap, Marika Padrik, Signe Raudik
2016
Pildid on joonistanud Vilve Aavik-Vadi
Pildiseeriate komplekt (12 seeriat) ning
juhendmaterjal 4-10-aastaste laste jutustamisoskuse arendamiseks
Kaartide suurus on 21 x 15 cm
Hind: 25 €

 
Komplekt sisaldab erineva keerukusega toredaid pildiseeriaid (3-6 pilti seerias) ning metoodilist juhendit.
Juhendis on nõuanded seeriate kasutamiseks nii juttude mõistmise, koostamise kui ka mõtlemisoskuse arendamiseks. Seeriate koostamisel on autorid silmas pidanud teaduslikult põhjendatud metoodikat.
Jutustamisoskusest sõltub lapse eneseväljenduse rikkus ning koolis edukas toimetulek. Hea suuline jutustamisoskus loob eeldused kirjaliku teksti koostamise oskusele.
Sobib kasutamiseks nii koolieelsetes lasteasutustes, kooli algklassides kui ka kodus lastega üheskoos jutustades.

kaart-1 kaart-2 kaart-3

Kas tõesti imed juhtuvad? Lugedes imemuinasjutte

Kas tõesti loomad räägivad?
Kaja Plado, Krista Sunts
2016
ISBN: 978-9949-506-41-5
88 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 21 x 29,7 cm
hind: 8.80 €
 
Tööraamatu eesmärk on pakkuda 2.–3. klassi õpilastele täiendavaks lugemiseks mõeldud materjali, et toetada funktsionaalse lugemise, tekstiga töötamise ja eneseväljendusoskuse kujunemist. Tekstide sisu alusel korraldatava aruteluga saab arendada laste mõtlemisoskust. Vaheldust pakuvad muinasjuttude juurde kuuluvad nuputamisülesanded (ristsõnad, labürint, sõnade moodustamine tähtedest, sõnade otsimine täheruudustikest vms).
 
Tööraamatu lõpus on ülesanded loetud tekstide kordamiseks ja tabel, millesse saab kanda loetud muinasjutu kui žanri tunnused. Täidetud tabeli abil saab kujundada muinasjutu äratundmise oskusi ning kinnistada teadmisi.
 
Tööraamatuid saab kasutada ainetunnis, klassivälises tegevuses, õpiabis või ka kodus. Lastele, kes veel ei loe, sobivad muinasjutud ettelugemiseks ja kuulamisoskuse kujundamiseks. 
 
Õpetaja ja lapsevanema tööd kergendavad selgitused ja soovitused ning iga muinasjutu juurde välja pakutud küsimused ja aruteluteemad. Lisatud on ka internetiaadresse ja viiteid raamatutele, kust illustreerivaid materjale saab juurde otsida.

Kas tõesti loomad räägivad? Lugedes loomamuinasjutte.

Kas tõesti loomad räägivad?
Kaja Plado, Krista Sunts
2015
ISBN: 978-9949-506-37-8
80 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 21 x 29,7 cm
hind: 8.80 €
 
Tööraamatu eesmärk on pakkuda 2.–3. klassi õpilastele täiendavaks lugemiseks mõeldud materjali, et toetada funktsionaalse lugemise, tekstiga töötamise ja eneseväljendusoskuse kujunemist. Tekstide sisu alusel korraldatava aruteluga saab arendada laste mõtlemisoskust. Vaheldust pakuvad muinasjuttude juurde kuuluvad nuputamisülesanded (ristsõnad, labürint, sõnade moodustamine tähtedest, sõnade otsimine täheruudustikest vms).
 
Tööraamatu lõpus on ülesanded loetud tekstide kordamiseks ja tabel, millesse saab kanda loetud muinasjutu kui žanri tunnused. Täidetud tabeli abil saab kujundada muinasjutu äratundmise oskusi ning kinnistada teadmisi.
 
Tööraamatuid saab kasutada ainetunnis, klassivälises tegevuses, õpiabis või ka kodus. Lastele, kes veel ei loe, sobivad muinasjutud ettelugemiseks ja kuulamisoskuse kujundamiseks. 
 
Õpetaja ja lapsevanema tööd kergendavad selgitused ja soovitused ning iga muinasjutu juurde välja pakutud küsimused ja aruteluteemad. Lisatud on ka internetiaadresse ja viiteid raamatutele, kust illustreerivaid materjale saab juurde otsida.

lauamäng LÕBUSALT LUGEMA

Lõbusalt lugema
koostanud Mirjam Urb
Sõnaseadmismäng 6-7-aastastele lastele, 2013
komplektis on A3 formaadis mängualus ja 154 sõnakaarti
värviline; pakendatud ümbrisesse; 42 x 21cm
hind: 8.70 €
Lõbusalt lugema      

Mängu eesmärk on sobitada sõnu lauseteks ning lugeda mängualusele seatud lauseid.  Lihtsamas komplektis on omadus-, nimi- ja tegusõnad erinevat värvi, keerulisema mängu kaardid on kõik pruunid. Sõnu valides ja lauseid moodustades võib alusele tekkida üpriski naljakaid lauseid. Üheskoos nende üle naerdes areneb loov mõtlemine ja huumorimeel ning kinnistub lugemisoskus. Mäng valmis koostaja poolt kaitstud bakalaureusetöö osana ning seda on katsetatud mitmetes lasteaedades.
Komplektis on mängualus A3 formaadis ja kaks komplekti (2x72 tk) sõnakaarte (6x4cm) ning mängujuhend.

Häälikupikkuste tabelid

Häälikupikkuste tabelid
koostanud Elma Piirimägi
2008
komplektis 2 plakatit
värviline; 59 x 84 cm; volditud
hind: 7.50 €
Häälikupikkuste tabelid Häälikupikkuste tabelid
Algklassides kasutatavad värvilised seinatabelid (joonis- ja kirjatähtedega), mis aitavad õpilastel häälitud sõna õigesti kirja panna. Tabelis on häälikugruppide kaupa ära toodud lühikese, pika ja ülipika hääliku õige märkimine kirjas. Vajalik süsteemne abivahend õigekirja omandamisel. Kaasas juhend õpetajale.

Eesti keele õigekirjareeglid algklassidele

Õigekirjareeglid
koostanud Elma Piirimägi, Kersti Näär
2009
komplektis 16 plakatit
värviline; 42 x 29 cm
hind: 20 €
Õigekirjareeglid Õigekirjareeglid
Seinatabelid õigekirja reeglitega on vastavuses algklasside õppekavaga. Visualiseeritud reeglid aitavad kaasa õigekirja oskuse kujundamisele algklassi, parandus õppe-, ja logopeedi tundides.