Kas tõesti imed juhtuvad? Lugedes imemuinasjutte

Kas tõesti loomad räägivad?
Kaja Plado, Krista Sunts
2016
ISBN: 978-9949-506-41-5
88 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 21 x 29,7 cm
hind: 8.80 €
 
Tööraamatu eesmärk on pakkuda 2.–3. klassi õpilastele täiendavaks lugemiseks mõeldud materjali, et toetada funktsionaalse lugemise, tekstiga töötamise ja eneseväljendusoskuse kujunemist. Tekstide sisu alusel korraldatava aruteluga saab arendada laste mõtlemisoskust. Vaheldust pakuvad muinasjuttude juurde kuuluvad nuputamisülesanded (ristsõnad, labürint, sõnade moodustamine tähtedest, sõnade otsimine täheruudustikest vms).
 
Tööraamatu lõpus on ülesanded loetud tekstide kordamiseks ja tabel, millesse saab kanda loetud muinasjutu kui žanri tunnused. Täidetud tabeli abil saab kujundada muinasjutu äratundmise oskusi ning kinnistada teadmisi.
 
Tööraamatuid saab kasutada ainetunnis, klassivälises tegevuses, õpiabis või ka kodus. Lastele, kes veel ei loe, sobivad muinasjutud ettelugemiseks ja kuulamisoskuse kujundamiseks. 
 
Õpetaja ja lapsevanema tööd kergendavad selgitused ja soovitused ning iga muinasjutu juurde välja pakutud küsimused ja aruteluteemad. Lisatud on ka internetiaadresse ja viiteid raamatutele, kust illustreerivaid materjale saab juurde otsida.