Siilipere saaki korjamas

Siilipere saaki korjamas
Külli Poom
Siilipere saaki korjamas
Lauamäng aiasaaduste ja metsaandide tundma õppimiseks
2017
värviline; A2 (59 cm x 42 cm)
hind: 7.90 €

Komplektis:
 • suur mängualus
 • 8 väikest alust
 • 43 väikest piltkaarti
 • 43 sõnakaarti 

Mänguga ei ole kaasas mängunuppe ega täringuid.

Eesmärgid
 • laps oskab leida samasuguseid pilte
 • laps tunneb aiasaadusi ja metsaande ning eristab nende kasvukohti (aed, mets)
 • laps arendab oma suulist väljendusoskust
 • laps oskab täringumängus loendada samme
 • laps õpib ootama oma järjekorda ja kuulama mängukaaslasi
 • laps suudab toime tulla kaotusega
 
Mängujuhile
Mäng on õpetlikum ja huvitavam, kui mängujuht suunab lapsi rääkima aiasaaduste ja metsaandide
 • kasutamisest (keedame moosi ja kompotti; teeme teed, salatit; meisterdame mänguasju jne),
 • erinevatest omadustest (värvus, maitse, suurus; söödav, mittesöödav; pehme, kõva jne),
 • kasvukeskkonnast (mullas, puu otsas, põõsas, peenral, kasvuhoones jne).
Mängu saab muuta keerulisemaks, kui pildi asemel otsida vastavat sõna.
 
Mängu ettevalmistus
Lapsed valivad omale meelepärase siiliga väikese mängualuse ning asetavad nupud (nööbid, Lego klotsid jms) suurel mängualusel olevatele samasugustele siilidele. Väikesed piltkaardid asetatakse kas vabalt lauale või suurel mängualusel olevatele piltidele pildipool üleval. Seejärel veeretavad mängijad kordamööda täringut. Kui täringul veereb 1 või 6, saab mängija võimaluse mängu alustada (omavahel võib kokku leppida ka reegli, et kõik täringul veeretatud arvud lubavad mängu alustada).
 
Mängu käik
Nupuga edasiliikumine toimub mööda täppe. Kui mängija jääb seisma täpile, mille juurest läheb nool pildini, võtab ta väikese piltkaardi ning asetab oma mängualusele. Seejuures peab mängija otsustama, kus kasvab pildil olev and või saadus. Võimalik on ka variant, et and/saadus võib kasvada nii aias kui ka metsas. Kui mängija satub täpile, mille juurest on piltkaart juba võetud, jääb ta ootama järgmist veeretamiskorda.
 
Mängu lõpp
Mäng lõpeb, kui üks mängijatest või kõik mängijad on jõudnud korvini. Mängu lõppedes loendavad mängijad mitu aiaandi ja/või metsasaadust tema siil leidis. Võidab mängija, kelle siil on korjanud kõige suurema saagi.
 

Maalitud poster "12 kuud"

12 Kuud
Kadi Pärn
Maalitud poster "12 kuud" + kuude,
aastaaegade nimetused ja kuude numbrid

2015
värviline; 70 x 74 cm; volditud
hind: 6.50 €
12 Kuud      

Poster “12 kuud” on lasteaia õpetajale, algklassi- ja võõrkeeleõpetajale, eripedagoogile jt loovaks kasutamiseks mõeldud õppevahend lastele kuude ja aastaaegade ning kuude järjekorranumbrite õpetamiseks. Posteril on kujutatud aastaring, mis on jagatud 12 sektoriks ehk 12 kuuks, mida iseloomustavad maalitud loodusmotiivid. Neli nurka tähistavad aastaaegasid.

Plakati kasutamise võimalusi

 • aastaaegade ja kuude õppimisel – posteri nurkadesse paigutada aastaaegade nimekaardid, nurkadesse koonduvad ka vastava aastaaja kuud. Kaarte võib vastavalt vajadusele juurde teha (kirjatähtedes, ühevärvilised, inglise keeles, vene keeles, iseloomustavad märksõnad kuu/aastaaja kohta);
 • aastaaegade/kuude õppimisel arutleda, miks on maalitud just need motiivid, millised pildid veel teemaks oleva aastaaja/kuu juurde kuuluvad;
 • kuude ja aastaaegade järgnevuse õppimisel – ringis kujutatuna tekib kuudel ja aastaaegadel loogiline järgnevus, pidevus ja korduvus;
 • kuude järjekorranumbrite õppimisel (vajalik selleks, et osata nt kuupäeva numbriga kirja panna) – koos kuude nimetustega saab kasutusele võtta ka numbrid 1-12;
 • poster kui üks osa kalendrist, mis on kogu aeg rühma/klassi seinal ja kuhu saab märkida nt olulised sündmused (kooli)aastas  – millal on mardipäev, millal tulevad jõulud, kaua peab ootama suvevaheaega, laste sünnipäevad jne.

Neli aastaaega looduses ja lapse tegemistes

Neli aastaaega
koostanud Anne Kaljuste
2007
ISBN: 978-9949-436-18-7
komplektis 4 plakatit
värviline; 59 x 42 cm; volditud
hind: 12.50 €
 
 
Komplekt sisaldab plakateid “Kevad”, “Suvi”, “Sügis”, “Talv”, 16 kaarti kuude ja aastaaegade nimetustega ning juhiseid ja näpunäiteid nende kasutamiseks.

Plakatid
 • aitavad korrastada ja muuta konkreetsemaks lapse teadmisi aastaaegadest, lähtudes nende kõige tüüpilisematest tunnustest;
 • õpetavad märkama aastaaegadest tingitud muutusi looduses ning nende kajastumist õpitavate taimede ja loomade elus;
 • suunavad märkama ja teadvustama laste tegevusi erinevatel aastaaegadel ning samastama iseennast piltidel kujutatuga;
 • sobivad loodusteemasid ja laste tegevusi käsitlevatesse tundidesse nii illustreeriva, didaktilise kui ka mängulise vahendina;
 • on kergesti seinale kinnitatavad;
 • volditud A4-ks ja pakendatud kilesse.