Maalitud poster "12 kuud"

12 Kuud
Kadi Pärn
Maalitud poster "12 kuud" + kuude,
aastaaegade nimetused ja kuude numbrid

2015
värviline; 70 x 74 cm; volditud
hind: 6.50 €
12 Kuud      

Poster “12 kuud” on lasteaia õpetajale, algklassi- ja võõrkeeleõpetajale, eripedagoogile jt loovaks kasutamiseks mõeldud õppevahend lastele kuude ja aastaaegade ning kuude järjekorranumbrite õpetamiseks. Posteril on kujutatud aastaring, mis on jagatud 12 sektoriks ehk 12 kuuks, mida iseloomustavad maalitud loodusmotiivid. Neli nurka tähistavad aastaaegasid.

Plakati kasutamise võimalusi

  • aastaaegade ja kuude õppimisel – posteri nurkadesse paigutada aastaaegade nimekaardid, nurkadesse koonduvad ka vastava aastaaja kuud. Kaarte võib vastavalt vajadusele juurde teha (kirjatähtedes, ühevärvilised, inglise keeles, vene keeles, iseloomustavad märksõnad kuu/aastaaja kohta);
  • aastaaegade/kuude õppimisel arutleda, miks on maalitud just need motiivid, millised pildid veel teemaks oleva aastaaja/kuu juurde kuuluvad;
  • kuude ja aastaaegade järgnevuse õppimisel – ringis kujutatuna tekib kuudel ja aastaaegadel loogiline järgnevus, pidevus ja korduvus;
  • kuude järjekorranumbrite õppimisel (vajalik selleks, et osata nt kuupäeva numbriga kirja panna) – koos kuude nimetustega saab kasutusele võtta ka numbrid 1-12;
  • poster kui üks osa kalendrist, mis on kogu aeg rühma/klassi seinal ja kuhu saab märkida nt olulised sündmused (kooli)aastas  – millal on mardipäev, millal tulevad jõulud, kaua peab ootama suvevaheaega, laste sünnipäevad jne.