Korrutamise ja jagamise tehtekaardid

Korrutamine ja jagamine
Kadri Männiksaar
Korrutamise ja jagamise tehtekaardid
2021
4-värvilised; 49 x 100 mm
hind: 11.30 €
Komplektis:
* korrutamise ja jagamise tehtekaardid, mille ühel pool on avaldis ja teisel pool vastus (2 x 100 kaarti)
* tehtemärkide kaardid (+, -, ., :, =, <, >)
* kaardid korrutamise ja jagamise avaldiste tulpadega arvude kaupa (nii vastustega kui ka vastusteta) (2 x 10 kaarti)
* korrutustabel (140 x 200 mm)
* soovitused kaartide kasutamiseks (140 x 200 mm)
* tühjad tagavarakaardid
 
Komplekt on mõeldud õpilastele ja õpetajatele
• korrutamis- ja jagamistabeli õppimiseks ja õpetamiseks
- iseseisval õppimisel eraldab õpilane meelde jäänud avaldised veel kordamist vajavatest
- kaarte õpilas(t)ele näidates kontrollib õpetaja omandatavat oskust
• erinevate õppeülesannete koostamiseks ja lahendamiseks
- individuaalselt või grupitööna
- lahenduse õigsust saab kontrollida kaartide pöördelt

Numbrisellid

Numbrisellid
Vilve-Aavik Vadi, Tiina Helekivi
Numbrisellid
2017
ISBN: 978-9949-506-61-3
48 lk
kahevärvitrükk; pehmeköide; 21 x 29,7 cm
illustreerinud Vilve-Aavik Vadi
hind: 5.40 €
Lõbusate salmide ja vahvate numbritega harjutamis- ja mõtlemisülesandeid pakkuv töövihik eelkooliealistele lastele.

101 suulist matemaatikamängu

101 suulist matemaatikamängu
Janet Rees
101 suulist matemaatikamängu
2018
ISBN: 878-9949-506-63-7
64 lk
ühevärvitrükk; õmmeldud liimköide; 21 x 29,7 cm
hind: 14.20 €

Põnevate ja mõtlemispinget pakkuvate matemaatiliste mängude kogumik, mis aitab lastel üheskoos tegutsedes mõista matemaatilisi teemasid. Kõik 101 mängu arendavad sõnavara ja suhtlemis- ning järelduste tegemise oskusi, mis omakorda avardavad lapse edasise matemaatilise maailmapildi kujunemist. Mängud sobivad nii koolitunnis kui ka kodus kasutamiseks.

Nutike

Nutike
Kaie Kubri, Thea Simmerman, Marika Vares
matemaatika töövihik koolieelikutele, 2006
ISBN: 978-9985-9677-8-2
88 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 21 x 25 cm
hind: 7.10 €
 
 
Töövihiku eesmärk on äratada huvi ning anda esmased oskused matemaatikas, arendada loovust, jõuda tulemuseni uurides ja avastades. Arvestatud on laste individuaalsete erinevustega. Erineva raskusastmega ülesanded võimaldavad omandatut korrata ning selle käigus juurde õppida. Käsitletakse geomeetrilisi kujundeid, esemete järjestamist ja rühmitamist, hulkade võrdlemist, arve 1–10, liitmist ja lahutamist viie piires. Õpitakse mõõtma pikkust, massi, väärtust, aega ja kiirust õigete mõõtühikutega.

Nutike 1

Nutike 1
Kaie Kubri, Thea Simmerman, Marika Vares
matemaatika lisaülesandeid 1. klassile, 2007
ISBN: 978-9949-436-16-3
64 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 21 x 25 cm
hind: 5.80 €
 
 
Lisaülesannete vihik on mõeldud matemaatikahuvilistele lastele. Lahendamist ootavad ülesanded on koostatud kujundite, esemete, arvude ja suuruste maailma kohta, lisaks saab oma nutikust proovile panna Nutikese nupula lehekülgedel. Sobib kasutamiseks nii kodus kui ka koolis. Ülesanded järgivad õppekava nõudeid ja on seotud praktiliste tegevustega.