Nutike

Nutike
Kaie Kubri, Thea Simmerman, Marika Vares
matemaatika töövihik koolieelikutele, 2006
ISBN: 978-9985-9677-8-2
88 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 21 x 25 cm
hind: 7.10 €
 
 
Töövihiku eesmärk on äratada huvi ning anda esmased oskused matemaatikas, arendada loovust, jõuda tulemuseni uurides ja avastades. Arvestatud on laste individuaalsete erinevustega. Erineva raskusastmega ülesanded võimaldavad omandatut korrata ning selle käigus juurde õppida. Käsitletakse geomeetrilisi kujundeid, esemete järjestamist ja rühmitamist, hulkade võrdlemist, arve 1–10, liitmist ja lahutamist viie piires. Õpitakse mõõtma pikkust, massi, väärtust, aega ja kiirust õigete mõõtühikutega.