Korrutamise ja jagamise tehtekaardid

  • Prindi
Korrutamine ja jagamine
Kadri Männiksaar
Korrutamise ja jagamise tehtekaardid
2021
4-värvilised; 49 x 100 mm
hind: 11.30 €
Komplektis:
* korrutamise ja jagamise tehtekaardid, mille ühel pool on avaldis ja teisel pool vastus (2 x 100 kaarti)
* tehtemärkide kaardid (+, -, ., :, =, <, >)
* kaardid korrutamise ja jagamise avaldiste tulpadega arvude kaupa (nii vastustega kui ka vastusteta) (2 x 10 kaarti)
* korrutustabel (140 x 200 mm)
* soovitused kaartide kasutamiseks (140 x 200 mm)
* tühjad tagavarakaardid
 
Komplekt on mõeldud õpilastele ja õpetajatele
• korrutamis- ja jagamistabeli õppimiseks ja õpetamiseks
- iseseisval õppimisel eraldab õpilane meelde jäänud avaldised veel kordamist vajavatest
- kaarte õpilas(t)ele näidates kontrollib õpetaja omandatavat oskust
• erinevate õppeülesannete koostamiseks ja lahendamiseks
- individuaalselt või grupitööna
- lahenduse õigsust saab kontrollida kaartide pöördelt