Kaugete aegade lood - page 2

16
11. Eestlased muinasaja lõpul
1.
Täida lüngad.
1. Muinasaja lõpul elasid eestlased maal (
kus?
)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
2. Mitu lähestikku asunud talu moodustasid (
mille?
)
....................................................
.
3. Mitu lähestikku asunud küla moodustasid (
mille?
)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
4. Mitu lähestikku asunud kihelkonda moodustasid (
mille?
)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
5. Muinasaja lõpul oli Eestis (
mitu?
)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
suuremat maakonda.
2.
Kirjuta tabelisse muistsete Eesti suuremate maakondade nimed.
Lõuna-Eesti
Lääne-Eesti
Põhja-Eesti
Kesk-Eesti
Saaremaa, Ugandi, Virumaa, Läänemaa, Sakala, Harjumaa, Revala, Järvamaa
3.
Märgi kaardile muinasaja Eesti 8 suurema maakonna nimed.
ALEMPOIS
VAIGA
MÕHU
NURMEKUND
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook