Kaugete aegade lood - page 3

17
4.
Tõmba sobivale lauselõpule joon alla.
põllundus.
1. Muinaseestlaste peamine tegevusala oli
kaubandus.
ait.
2. Eestlaste eluasemeks sai
rehielamu.
linnu.
3. Oma pere ja vara kaitseks rajati
linnuseid.
puust.
4. Eestlaste kaitserajatised olid ehitatud
kivist.
töölisi.
5. Põlluharijate hulgast kerkis esile osavaid
käsitöömeistreid.
5.
Tõmba eestlaste linnuste nimedele joon alla.
Tarbatu, Otepää, Haapsalu, Lindanise, Narva, Paide, Võru, Viljandi, Varbola
6.
Märgi kaardile muistsete
eestlaste tähtsamate
linnuste nimed.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook