Kaugete aegade lood - page 4

18
12. Eestlaste sugulased ja naabrid
1.
Tõmba eestlaste naabrite nimetustele joon alla. Abiks on õpik lk 37.
taanlased, liivlased, kreeklased, hispaanlased, lätlased, prantslased, sakslased,
inglased, soomlased, rootslased, leedulased, jaapanlased, juudid, idaslaavlased,
armeenlased, poolakad
2.
Paiguta eestlaste naabrite nimetused ilmakaarte järgi skeemile.
3.
Märgi kaardile eestlaste ja nende lähinaabrite asualad.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
taanlased
karjalased
vadjalased
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook