Loodusgeograafia. Ülesandeid ja tööjuhendeid 7. klassile

Loodusgeograafia
Ülle Liiber, Vaike Rootsmaa, Ene Saar, Urmas Vessin
geograafia töövihik 7. klassile, 2006
ISBN: 978-9949-436-52-1
96 lk
kahevärvitrükk; klamberköide; 21 x 29,7 cm
hind: 2 €
 
 
Töövihik katab kaardiõpetuse, geoloogia, pinnamoe, kliima ning veestiku temaatika. Ülesanded arendavad õpilaste iseseisva töö oskusi, loovust ja kriitilist mõtlemist ja on koostatud laste huvidest ja igapäevaelu probleemidest lähtuvalt.