Kiusamine 1

Kiusamine 1

Paljundatav õppematerjal koolieelikutele ja algklasside õpilastele
2007
ISBN: 978-9949-436-24-8
72 lk
ühevärvitrükk; pehme köide; 21 x 29,7 cm
hind: läbimüüdud

 
 

Raamatus Kiusamine 1 on töölehtedena esitatud piltidel baseeruv materjal, mille abil on lihtne väikeste lastega arutleda kiusamise teemadel. Raamatu esimestel lehekülgedel on juhtnöörid täiskasvanule, kes raamatut kasutama hakkab. Järgnevad paralleelselt paljundatav õpilase tööleht paremal ning tegutsemisjuhend täiskasvanule vasakul lehel. Raamatu neli osa "Mis on kiusamine?", "Miks kiusatakse?", "Mis tundeid kiusamine sinus tekitab?" ja "Mida saaksid ette võtta?" annavad võimaluse käsitleda teemat terviklikult pöörates tähelepanu nii kiusamise ära tundmisele, sellega toime tulemisele, kui ka vältimisele. Raamatu nelja osa toetavad mõjusalt kujundatud kiusamisteemalised plakatid. Materjal sobib kiusamisteema käsitlemiseks nii suurema grupi lastega, kui ka individuaalseks tööks. Raamat on abiks nii õpetajatele, sotsiaalpedagoogidele, psühholoogidele, kui ka lapsevanematele.

Kiusamine 2

Kiusamine 2

Paljundatav õppematerjal põhikooli keskastme õpilastele
2008
ISBN: 978-9949-436-25-5
68 lk
ühevärvitrükk; pehme köide; 21 x 29,7 cm
hind: 2 €

 
 
Raamat on jagatud neljaks peatükiks.

Esimese peatüki "Mis on kiusamine?" harjutused aitavad kiusamist ära tunda ja annavad ülevaate selle erinevatest vormidest.

Teises peatükis "Miks kiusatakse?" vaadeldakse mitmesuguseid kiusamisstenaariume ja arutletakse võimalike põhjuste üle, miks niisugused olukorrad tekivad.

Kolmandas peatükis "Mis tundeid kiusamine sinus tekitab?" asetatakse põhirõhk kaaslase tunnete austamisele. Rollimängud annavad kogeda nii kiusaja kui kiusatava olukorda ning aitavad kaasa iseenda mõistmisele ja oma emotsioonidega toimetulekule.

Neljandas peatükis "Mida saaksid ettevõtta?" keskendutakse kiusamisega toimetulekule ja selle vältimise võimalustele. Õpilased vestlevad tolerantsusest ja sõprusest ning omandavad suheldes probleemi- ja konfliktilahendusel põhinevaid strateegiaid. Õpitakse vältima ohusituatsioone ja küsima abi.

Peatükid on ülesehitatud töölehtedena. Iga õpilasele mõeldud töölehega kaasneb õpetajaleht.

Kiusamine 3

Kiusamine 3

Paljundatav õppematerjal põhikooli vanemate klasside õpilastele
2008
ISBN: 978-9949-436-26-2
72 lk
ühevärvitrükk; pehme köide; 21 x 29,7 cm
hind: 2 €

 
 
Raamat on jagatud neljaks peatükiks.

Esimese peatüki "Mis on kiusamine?" harjutused aitavad kiusamist ära tunda ja annavad ülevaate selle erinevatest vormidest.

Teises peatükis "Miks kiusatakse?" vaadeldakse mitmesuguseid kiusamisstenaariume ja arutletakse võimalike põhjuste üle, miks niisugused olukorrad tekivad.

Kolmandas peatükis "Mis tundeid kiusamine sinus tekitab?" asetatakse põhirõhk kaaslase tunnete austamisele. Rollimängud annavad kogeda nii kiusaja kui kiusatava olukorda ning aitavad kaasa iseenda mõistmisele ja oma emotsioonidega toimetulekule.

Neljandas peatükis "Mida saaksid ettevõtta?" keskendutakse kiusamisega toimetulekule ja selle vältimise võimalustele. Õpilased vestlevad tolerantsusest ja sõprusest ning omandavad suheldes probleemi- ja konfliktilahendusel põhinevaid strateegiaid. Õpitakse vältima ohusituatsioone ja küsima abi.

Peatükid on ülesehitatud töölehtedena. Iga õpilasele mõeldud töölehega kaasneb õpetajaleht.