Oh seda R-i!

Oh seda S-i!
Karin Lubja, Signe Raudik
Oh seda R-i!
Mängud r-hääliku õige hääldamise kujundamiseks koolieelikutel
2018
värviline; 21 x 29,7 cm (juhendraamat ning kartongil mängualused)
pakendatud karpi
hind: 30 €
 
Kaunilt põriseva r-hääliku õige häälduse kujunemine võib osutuda mõnele lapsele keerukaks. Sageli vajavad lapsed r-hääliku õige häälduse kujunemiseks logopeedilist abi. Selleks, et laps ei kaotaks häälikuseadel tegevuste vastu huvi, on oluline kasutada võimalikult palju erinevaid mänge ja tegevusi. Käesolev harjutusvara sisaldab 50 toredat mängu häälikuseade kõigi etappide toetamiseks ja on sobilik materjal nii lasteaiaealiste kui ka koolilaste õige häälduse kujundamiseks.
 
Iga mängu juures on kirjas vajaminevad vahendid, eesmärk ja kirjeldus. Lisaks autorite poolt pakutud võimalustele mängude mängimiseks, võib harjutusvara kasutaja mänge omal moel tõlgendada ning mõnel teisel viisil mängida.
 
Materjali saavad kasutada logopeedid, eripedagoogid, lasteaiaõpetajad ning lapsevanemad, et aidata kaasa lapse õige häälduse kujunemisele.

Oh seda S-i!

Oh seda S-i!
Margit Alberg, Kaire Leetsar, Signe Raudik
Oh seda S-i!
Mängud s-hääliku õige hääldamise kujundamiseks
2016
värviline; 21 x 29,7 cm (juhendraamat ning kartongil mängualused)
pakendatud karpi
hind: 30 €
 
 
Oh seda S-i

S-häälik on häälduse poolest keeruline häälik. Mõnedel lastel ei kujune õige hääldusoskus iseenesest, vaid seda on vaja kujundada ning piisavalt harjutada. Käesolev harjutusvara sisaldab kokku 55 toredat mängu ja töölehte, mis toetavad s-hääliku õige häälduse kujundamist nii lasteaiaealistel kui ka koolilastel.

Harjutusvaras on mänge s-hääliku häälduse uurimiseks ja häälikuseade kõikide etappide toetamiseks.

Materjali saavad kasutada logopeedid, eripedagoogid, lasteaiaõpetajad ning lapsevanemad, et aidata kaasa lapse õige häälduse kujunemisele.

S sõna alguses. Logopeedilisi harjutusi koolieelikutele

S sõna alguses
Kadi Künnapuu
2007
32 lk
värviline; klamberköide; 21 x 29,7 cm
hind: 6.90 €
 
 
Mängude, harjutuste ja töölehtedega kogumik on mõeldud s-hääliku kõnesse viimiseks eelkooliealistele lastele. Kasutusel on nii sõnavara, kus s-le järgnev vokaal on labialiseerimata (a, e, i, ä, õ), kui ka labialiseeritud (o, u, ö, ü). Lisaks häälikuseadele saab läbi mängu arendada ka tajuprotsesse, mälu, kõne, lugemis-, häälimis- ja kirjutamisoskust. Komplekti sissejuhatuses ja igal töölehel on toodud tööjuhised.