Lauamäng "Sõbralik kaaslane"

Sõbralik kaaslane
Kristina Kalf
Lauamäng "Sõbralik kaaslane"
2015
värviline; 59,4 x 42 cm
hind: 7 €

Mänguga ei ole kaasas täringut ja mängunuppe.
Lauamäng      

Mäng

  • toetab „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika rakendamist
  • käsitleb erinevaid kiusamissituatsioone
  • võimaldab arutleda võimalike põhjuste üle, miks kiusamisolukorrad tekivad
  • võimaldab rääkida oma tunnetest
  • arendab sõnavara erinevate tunnete kirjeldamisel
  • toetab loendamisoskust
  • on abiks kõikidele lastega tegelevatele täiskasvanutele


Mänguväljakul on 9 situatsioonipilti, milledel on kujutatud laste seas ettetulevaid olukordi (karjumine, kaaslase abistamine, tülitsemine, kaaslase tõrjumine jne), 6 üksikpilti tundeid puudutavate küsimustega ja 12 ülesannet / küsimust / tegevust

Olgem sõbralikud!