Seinakaardid "Häälda ja sõrmenda"

Õpetajakaardid
koostanud Regina Paabo ja Helle Uuring
2013
komplektis 32 kaarti
värviline; 15 x 21 cm
hind: 6 €
Õpetajakaardid Õpetajakaardid    
Õpetajakaardid on mõeldud kasutamiseks seinakaartidena klassis, rühmas või logopeedikabinetis, kus õpib kuulmislangusega laps. Kaardid visualiseerivad sõrmendeid, suupilte ja tähti ning nendevahelist seost. Väikeste kuulmislangusega laste jaoks on oluline, et õpitav materjal oleks pidevalt nähtaval ja igal ajal lapse jaoks olemas. Õpetajal on vajadusel võimalik õppetegevuste käigus viidata kaardile ja korrigeerida laste hääldust või sõrmendamist.

Ladumiskaardid "Häälda ja sõrmenda"

Ladumiskaardid
koostanud Regina Paabo ja Helle Uuring
2013
komplektis 110 kaarti
värviline; 6 x 9 cm
hind: 4 €
Ladumiskaart Ladumiskaardid Ladumiskaardid Ladumiskaardid
Ladumiskaardid on heaks õppevahendiks kuulmislangusega lastele häälikute õpetamisel. Kaardid on mõeldud töövahendiks logopeedidele, rühmaõpetajatele ja lapsevanematele. Logopeedi poolt seatud häälikud ja õpitav sõnavara visualiseeritakse ladumiskaartide "Häälda ja sõrmenda "abil. Kaardid annavad võimaluse õpitava sõnavara ladumiseks ja korduvaks harjutamiseks, kuni õpitav sõnavara on kinnistunud. Sõrmenditega kaardipool aitab kaasa õige sõrmendamise omandamisele, suupiltidega kaardipool toetab hääldus- ja suultlugemisoskust. Mõlematel kaardipooltel olev tähekujutis seostab hääldust ja sõrmendamist sõna kirjapildiga.
Komplektis tähti A, E, I, O, U, K, P, T, L, M, N, R, S kõiki 5 tk, tähti V, H, J, G, B, D kõiki 4 tk, tähti Õ, Ä, Ö, Ü kõiki 3 tk, C, F, Q, Š, Z, Ž, W, X, Y kõiki 1 tk

Plakat "Eesti sõrmendid"

Eesti sõrmendid
koostanud Regina Paabo
2013
värviline; 59 x 42 cm
hind: 6 €
 
 
Plakatit saab kasutada nii kuulmislangusega kui ka kuuljate laste kõnearenduses eesti keele visualiseerimisel ning samuti eesti viipekeele kui võõrkeele õpetamisel.
Plakat on sobilik infotahvlitel ja seinalehtedel sõrmendamise kui võimaluse käemärkide abil suhtlemise tutvustamiseks.