Kahepoolsed ladumiskaardid "Häälda ja sõrmenda"

Ladumiskaardid
koostanud Regina Paabo ja Helle Uuring
2013
komplektis 110 kaarti
värviline; 6 x 9 cm
hind: 4 €
Ladumiskaart Ladumiskaardid Ladumiskaardid Ladumiskaardid
Ladumiskaardid on heaks õppevahendiks kuulmislangusega lastele häälikute õpetamisel. Kaardid on mõeldud töövahendiks logopeedidele, rühmaõpetajatele ja lapsevanematele. Logopeedi poolt seatud häälikud ja õpitav sõnavara visualiseeritakse ladumiskaartide "Häälda ja sõrmenda "abil. Kaardid annavad võimaluse õpitava sõnavara ladumiseks ja korduvaks harjutamiseks, kuni õpitav sõnavara on kinnistunud. Sõrmenditega kaardipool aitab kaasa õige sõrmendamise omandamisele, suupiltidega kaardipool toetab hääldus- ja suultlugemisoskust. Mõlematel kaardipooltel olev tähekujutis seostab hääldust ja sõrmendamist sõna kirjapildiga.
Komplektis tähti A, E, I, O, U, K, P, T, L, M, N, R, S kõiki 5 tk, tähti V, H, J, G, B, D kõiki 4 tk, tähti Õ, Ä, Ö, Ü kõiki 3 tk, C, F, Q, Š, Z, Ž, W, X, Y kõiki 1 tk