Kaugete aegade lood - page 10

42
22.-27. peatüki kordamine
1.
Leia sõnadele selgitus.
1. feodaal
ratsasõdalane
2.
paavst
rüütli abiline
3. rüütel
1.
mõisnik
4. munk
töökoja omanik
5. kannupoiss
kloostris elav mees
6.
meister
meistri abiline
7.
sell
katoliku kiriku pea
2.
Ühenda joonega sobivad paarid.
raad
rüütlite ühing
ordu
linnavalitsus
tsunft
usklike ühendus
kirik
käsitööliste ühing
3.
Tõmba õigele vastusele joon alla. Õigeid vastuseid võib olla rohkem kui üks.
muinasajal.
vanaajal.
1. Feodaalkord oli valitsev
keskajal.
uusajal.
talupoegadele.
käsitöölistele.
2. Feodaalkorra ajal kuulus maa ja võim
linlastele.
mõisnikele.
kauplemine.
põlluharimine.
3. Rüütli peamine tegevus oli
kohtumõistmine.
sõdimine.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12
Powered by FlippingBook